Årsmøtet i Vennelaget Jan-Magnus Bruheim gjekk føre seg 4/9-17 på Billingen Seterpensjonat i Skjåk.

Styret

 • Leiar: Sigrun Eide
 • Skrivar: Sigrun Eide
 • Styremedlem: Rolv Kristen Øygard
 • Styremedlem: Ingvill Høgvoll
 • Styremedlem: Magni Øvrebotten
 • Styremedlem: Else Hove Hyrve
 • Kasserar: Ingulf Brandsarbakken
 • Vara: Tora Eiterjord
 • Vara: Magnhild Bruheim
 • Valkomite: Sevald Sperstad
 • Valkomite: Ingeborg Randen
 • Valkomite: Mari Brenna

Sigrun Eide tok attval som leiar, Mari Brenna er ny i valkomiteen.

 

Her er årsmeldinga for 2016

Vedtekter for Vennelaget Jan-Magnus Bruheim

Saklista for årsmøte

 • Velkomen til vårt fyrste årsmøte
 • Val av møteleiar, skrivar og to representantar til å signere protokollen/referatet
 • Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden for møtet
 • Årsmelding
 • Rekneskap/budsjett v/Ingulf og Sigrun
 • Aktivitetsplan Diktardagar 2018 v/Magnhild
 • Val av styremedlemmar og valkomite v/Ingvill
 • Eventuelt
  – Barnebok med dikt av Jan-Magnus Bruheim
  – Kasseraren inn i styret