Til gamle og nye venner av Vennelaget Jan-Magnus Bruheim

Du er velkomen på årsmøte sundag 25. mars kl 19.15 på Skjåk folkebibliotek.

Sakliste
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokoll
  3. Val v/valkomiteén
  4. Årsmelding v/Sigrun
  5. Rekneskap og budsjett v/Ingulf
  6. Aktivitetsplan v/Magnhild
  7. Eventuelt

 

Velkomne

Enkel servering

Helsing frå styret
Sigrun Eide, Ingvill Høgvoll, Rolv Kristen Øygard, Else Hove Hyrve, Magni Øvrebotten, Magnhild Bruheim, Tora Eiterjord og Ingulf Brandsarbakken