Til gamle og nye venner av Vennelaget Jan-Magnus Bruheim

Har du ei sak du ynskjer å ha med? Meld frå til styret: mailto:post@janmagnusbruheim.no innan 26. august.

Forslag til sakliste
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokoll
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap og budsjett
  5. Aktivitetsplan
  6. Eventuelt

Ei fullstendig sakliste blir publisert her ei veke før møtet.

Velkomen til årsmøte på Billingen Seterpensjonat i Skjåk måndag 4. september kl 19.30

Enkel servering

Helsing frå styret
Sigrun Eide, Ingvill Høgvoll, Rolv Kristen Øygard, Else Hove Hyrve, Magni Øvrebotten, Magnhild Bruheim og Tora Eiterjord