Skip to Content
Skip to Navigation hotkey

Årsmøte 2018

Til gamle og nye venner av Vennelaget Jan-Magnus Bruheim

Du er velkomen på årsmøte sundag 25. mars kl 19.15 på Skjåk folkebibliotek.

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokoll
  3. Val v/valkomiteén
  4. Årsmelding v/Sigrun
  5. Rekneskap og budsjett v/Ingulf
  6. Aktivitetsplan v/Magnhild
  7. Eventuelt

Velkomne

Enkel servering

Helsing frå styret
Sigrun Eide, Ingvill Høgvoll, Rolv Kristen Øygard, Else Hove Hyrve, Magni Øvrebotten, Magnhild Bruheim, Tora Eiterjord og Ingulf Brandsarbakken

Back to top