Skip to Content
Skip to Navigation hotkey

Personvern og cookiepolicy

Kva for personopplysingar vi samlar inn, og kvifor vi gjer det

Kommentarar på nettside

Når folk kommenterer på nettstaden, samlar vi inn opplysingar i kommentarskjemaet, samt IP-adressa og opplysingar om nettlesaren, for å hindra søppelkommentarar.

Vi kan sende ein anonym tekststreng som blir laga av e-postadressa di  til Gravatar for å sjå om du bruker tenesta. Personvernreglane for Gravatar-tenesta finn du her: https://automattic.com/privacy/. Profilbiletet ditt blir vist offentleg i kommentaren din etter at kommentaren din er godkjent.

Viss du kommenterer på nettstaden vår, kan du velja å lagra namnet, e-postadressa og nettstaden i infokapslar. Dei er der for å gjera det lettare for deg, så du slepp å fylla inn alle opplysingane kvar gong du kommenterer. Desse infokapslane varar eitt år.

Innebygd innhald på nettsida

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osb.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Informasjonskapslar (cookies) på nettsida

Vi bruker informasjonskapsler for å loggføre korleis du bruker nettsida vår. Formålet med dette er å føre statistikk i Google Analytics, og på den måten få eit godt grunnlag for å betre nettsida.

Dataene som blir samla inn, blir lagra på Google sine servere. Du kan lese meir om korleis Google samlar inn og beskyttar data her:

Personvernregler – Personvern og vilkår – Google

Informasjonskapselen fra Google Analytics er innstilt til å slettast automatisk etter 26 månader dersom du ikkje kjem attende til nettstaden.

Du kan sjølv velge om du vil godkjenne bruk av informasjonskapspar. Det gjer du ved å endre innstillingane i din nettlesaren din.

System vi nyttar utanfor nettsida

Utanfor nettsida nyttar vi Conta som faktureringssystem. I dette systemet lagrar vi kun naudsynt kontaktinformasjon som vi treng for å sende deg faktura for produkt du har bestilt hjå oss.

Personopplysningane i dette systemet ligg lagra i Conta sine system, og er difor omfatta av Conta sine retningslinjer for behandling av personverninformasjon.

Retningslinene våre for brot på personvern

Dersom det skjer brot på personopplysningssikkerheita, og det er sannsynleg at dette brotet kan føre til høg risiko for dine rettar eller friheter, skal nettstadseigar underrette Datatilsynet innan 72 timer. Vi vil også varsle deg om brotet uten ugrunna opphald.

Slik får du tilgang til dine opplysningar

Du kan når som helst ta kontakt med eigaren av denne nettstaden for å vite kva opplysningar vi har lagra om deg, eller få tilgang til å endre eller slette personvernopplysningane dine. Dette kan du gjera ved å sende ein e-post til Vennelaget: post@janmagnusbruheim.no. Det er også denne adressa som er kontaktadressa for behandlingsansvarleg.

Back to top