Skip to Content
Skip to Navigation hotkey

Innkalling til årsmøte 2019

Til gamle og nye venner av Vennelaget Jan-Magnus Bruheim

Du er velkomen på årsmøte måndag 15. april kl 19 på Billingen Seterpensjonat i Skjåk.

Har du ei sak du ynskjer å ha med? Meld frå til styret: mailto:post@janmagnusbruheim.no 
innan 8. april 2019.

Forslag til sakliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar, skrivar og to til å skrive under protokoll
  3. Val v/valkomiteén
  4. Årsmelding v/Sigrun. Sjå vedlegg.
  5. Rekneskap og budsjett v/Ingulf
  6. Vedtektsendringar. Sjå vedlegg.
  7. Aktivitetsplan v/Magnhild
  8. Eventuelt

Vedlegg til saklista:

Velkomne – enkel servering

Helsing frå styret
Sigrun Eide, Ingvill Høgvoll, Rolv Kristen Øygard, Else Hove Hyrve, Magni Øvrebotten, Magnhild Bruheim, Tora Eiterjord og Ingulf Brandsarbakken

Back to top